Algemene voorwaarden

Op onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de NBA van 2017 van toepassing.
Deze zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 26 juni 2017 onder nummer 41/2017 variant 2.
Download hier deze algemene voorwaarden